Hi Beauty, 欢迎来到 Beauty House 一起探索美丽世界!
购物车0
最近添加到购物车的产品
查看购物车
总计:

修丽可 SkinCeuticals

SILYMARIN CF抗氧化精华

30 ml

¥949

市场价:¥1490
下单须知

无油维C精华液,专为油性及容易爆痘的皮肤配制。控油,改善肌肤质感,明显改善肌肤的透明度及细纹。 主要成分:15%左旋维C+0.5%水飞蓟素+0.5%阿魏酸+0.5%水杨酸。


中文名称 : 修丽可 SkinCeuticals SILYMARIN CF抗氧化精华

外文名称 : SkinCeuticals Silymarin CF

规格参数

规格: 30 ml

品牌:修丽可 SkinCeuticals

Beauty Trending

大家都在看